Homepage

Monument voor een Dansenkater

Ontwerp Andrews : Degen. Foto: Mieke Krijger

Het Aardappeloproer in 1917 begon in de Noord-Jordaan

Feestelijke presentatie ontwerp

Kee Spek stond model voor het monument; zij was geliefd in de Willemsstraat om haar ‘prachtige dansen’ èn omdat zij een organiserende rol had tijdens het Aardappeloproer in 1917, evenals andere vrouwen in de Noord-Jordaan. Op deze onverzettelijke vrouwen baseerde Israël Querido zijn karakters in het boek De Jordaan (1912).

De presentatie vond plaats op 27 oktober 2018 op het adres Willemsstraat 33-39, nabij de plekken waar Kee Spek het grootste deel van haar leven woonde.

Foto Erik Veld

Wandelen onder leiding van
een deskundige gids

Op vastgestelde datums en tijdstippen zijn er wandelingen. Daarvoor kunt u zich individueel inschrijven. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen als u met een groep op ander moment wilt boeken. Themawandelingen vindt u onder de tab Activiteiten. Het thema van uw wandeling  kunt u ook in overleg met ons vaststellen.

Overige  activiteiten

Onze tentoonstelling De Jordaancultuur is gehuisvest in De Rietvinck, Vinkenstraat 185. Daarnaast bieden wij mooie wandelingen. Ook zijn er projecten in de Openbare Ruimte die u kunt bezoeken, en er zijn evenementen.  Wilt u op de hoogte blijven meldt u zich dan aan voor de Nieuwsbrief.

Ambassade Montmartre in de Jordaan

Plaquette van de ambassade, Lindengracht 97, feestelijk onthuld

Foto 1957 Louis van Paridon. Ontwerp Andrews : Degen
Replica gemaakt door Wil Abels
Foto George Maas

Tentoonstelling:
De Jordaancultuur

De vaste tentoonstelling De Jordaancultuur is te bezoeken van 10.00 – 16.00 uur in De Rietvinck, Vinkenstraat 185.

Foto Mieke Krijger

Het Gangenproject – Willemsstraat 22 -110

De Kaas en Brood Gang, één van de zes gangen die deel uitmaken van het Gangenproject.
Het Gangenproject is uitgegroeid tot een Lieu de Memoire voor (oud) Jordanezen – en werd gerealiseerd door het Jordaanmuseum en stadsdeel Centrum. 

Willemsstraat 4-6 Sajetgang Foto ©Mieke Krijger
Foto Mieke Krijger

Het Gangennaambordenproject

De naamborden bij gangen maakt het ambachtelijk verleden van de Jordaan zichtbaar. Meer dan 30 procent van de gangen zijn vernoemd naar ambachten die er werden uitgeoefend.
Zo’n 10 procent van de gangen die er ooit waren zijn er nog.