Agenda


Gangenwandelingen
Exclusieve toegang tot gangen en binnenplaatsjes en bezoek aan Het Gangenproject

Het Jordaanmuseum beschikt over sleutels die toegang geven tot gangen. Tijdens de wandeling worden binnenterreinen bezocht die gewoonlijk voor het publiek gesloten zijn.
Ymere gaf het Jordaanmuseum het exclusieve recht tot deze toegang omdat zij de betrokkenheid van de bewoners bij de buurt vergroot met Het Gangenproject en Het project naamborden bij gangen.
Deze projecten trekken de aandacht van bewoners, nakomelingen van gangenbewoners en bezoekers die geďnteresseerden zijn in de cultuurgeschiedenis van de wijk.

Data en tijden
In principe elke derde zaterdag van de maand. De eerstkomende data zijn
zaterdag 13 en 20 mei, 13 - 15.00 uur
zaterdag 17 juni 2017, 13 - 15.00 uur
Aanmelden noodzakelijk info@jordaanmuseum.nl of 06 4022 7265
Kosten € 10,- p.p. € 8,- voor donateurs en stadspassers

Groepen kunnen ook op andere dagen en tijdstippen boeken.
Neem gerust contact op.


Tentoonstelling De Jordaancultuur

Gratis toegankelijk, alle dagen van de week tussen 10 en 16.00 uur
Adres De Rietvink, Vinkenstraat 185

U kunt rondleidingen bij de tentoonstelling boeken,
en aansluitend of los daarvan wandelingen in de wijk.ACTIVITEITEN DIE HEBBEN PLAATSGEVONDEN
(De lijst is niet compleet.)


JORDAANMUSEUM Foto tentoonstelling Hans Gilberg
Foto tentoonstelling Hans Gilberg
Nooit eerder geëxposeerde foto's te zien in museumwoning

De tentoonstelling is te zien, langer dan aanvankelijk gepland.
Gesloten op 29 oktober, want dan vindt ons jaarlijks GangenMenu plaats.


Adres: Jordaanmuseum Palmstraat 92A, Noord-Jordaan
Openingsdagen en tijden: vr, za en zo 13 - 17.00 uur
Andere dagen en tijden voor groepen op afspraak

In het Jordaanmuseum zijn tweeëndertig foto's te zien die Hans Gilberg rond 1936 maakte. Dat in deze serie Jordanezen zijn geportretteerd wist tot voor kort niemand. Deze fotoserie werd gepubliceerd in het boek Volk bij den weg zonder aanduiding van plaats en zonder de namen van de geportretteerden.

Kenmerkend voor Gilbergs foto's is dat hij in veel opnamen de persoon centraal stelt en niet de 'categorie' waar hij of zij toe behoort.
Gilberg werkte anders dan de meeste fotografen in zijn tijd. De foto's zijn gemaakt in natuurlijk licht. Aan de foto's kun je zien dat Gilberg ervoor heeft gezorgd dat de mensen hem vertrouwden. Het strijklicht vergroot de nuance, haalt de kwetsbaarheid dichtbij.

Karla de Boer–Gilberg, dochter van Hans Gilberg
‘De locatie vind ik heel mooi, de verweerde muren waar de in blank hout ingelijste portretten prachtig hangen, de sobere houten vloer het raam met de metershoge roos ervoor... ! Heel indrukwekkend om het werk dat je uit het boek kent zo tentoongesteld te zien!’Een onbewoonbaar verklaarde kelderwoning
maakt deel uit van de museumwoning Palmstraat 92A

Foto Rob Bogert

Op de bel-etage is de fototentoonstelling van Hans Gilberg te zien. In het souterrain - een onbewoonbaar verklaarde kelderwoning - staat u oog in oog met het verleden. U kijkt in de ogen van de de 53 jarige in Leeuwarden geboren Elisa Castelein. Elisa Castelein werd rond 1898 gefotografeerd in een kelder op het adres Goudsbloemstraat 70 waar hij met zijn gezin woonde. Deze kelderwoning was slechts 152 cm hoog en zou onbewoonbaar worden verklaard.
Op de foto rechts naast hem ziet u - ook levensgroot afgebeeld - een inspecteur. Hij lijkt zijn hoofd te stoten tegen een balk van de kelderwoning in de Palmstraat 92A. Ook in deze kelderwoning zijn de balken te laag om er in te kunnen wonen. (br> Er is meer te zien in deze kelderwoning over het leven toen.

Open Vr, za en zo 13-17.00 uur
Kosten, € 5,-, Stadspassers en donateurs € 4,-
Adres Palmstraat 92A
Rondleidingen in het pand: 14.00 en 15.30 (behalve de derde zaterdag van de maand).


Muzikaal eerbetoon
ACCORDEONISTE Ria Moinat - Den Boer brengt een muzikaal eerbetoon aan voorouders die woonden in het pand Palmstraat 92A en aan het Jordaanmuseum

Moinat- Den Boer speelt te midden van de foto's die Hans Gilberg tussen 1929 en 1936 maakte. En: de eerste foto's van een serie, gemaakt door Mark Kohn in opdracht van het Jordaanmuseum. Kohn fotografeerde nakomelingen van gangenbewoners die een bijzonder object van hun voorouders in hun hand hebben. Iedere geportretteerde vertelt een eigen verhaal.

U bent van harte welkom.
Zondag 18 dec vanaf 13.00 uur
Adres: Jordaanmuseum Palmstraat 92A, Noord-Jordaan
Het museum is deze zondag open tot 17.00 uur


Remco Ensel, lezing en disscusie,
Over de fotograaf Hans Gilberg, temidden van zijn foto's
Jordaanmuseum, Palmstraat 92A, zaterdag 1 oktober 2016, 15 - 17 uur


Waarom viel fotograaf Hans Gilberg uit de gratie van de volkskundigen P.J. Meertens en Anne de Vries? Dit is een van de vragen waarop Remco Ensel een antwoord zoekt.

Hans Gilberg heeft de pech 'dat zo ongeveer alle foto's die wij nu van hem kennen gebruikt zijn in een hoek van de wetenschap die sinds de oorlog als verdacht en achterhaald geldt', zei Hans Rooseboom, conservator fotografie van het Rijksmuseum, tijdens de opening van de tentoonstelling. Rooseboom vindt dat de foto's van Gilberg 'in een andere context thuishoren'.

Remco Ensel, auteur van het boek De Nederlander in beeld (2014) gaat in op de vooroorlogse ideeën over volkskundige portretfotografie aan de hand van fotoboeken uit die tijd. Hij stelt de vraag: wat vond Gilberg zelf van het gebruik van zijn portretten in publicaties waarvan P.J. Meertens en Anne de Vries redacteur waren. Gilberg viel uit de gratie van deze redacteuren en kreeg van hen geen opdrachten meer.

Voorafgaan aan de lezing en discussie kunt u de tentoonstelling bekijken (zie hieronder). Alle boeken waarin foto's van Hans Gilberg zijn gepubliceerd zijn ter inzage aanwezig.Dorine van der Klei treedt op
Palmstraat 92A

Dorine van der Klei zingt - begeleid door accordeniste Renate Jörg - in het decor van de tentoonstelling van de kinderen van de Theo Thijssenschool. Getoond worden foto's die zij in de jaren zestig maakte van kinderen in de Jordaan.
Daarnaast vertelt Dorine van der Klei over haar verbondenheid met de Jordaan.
Zaterdag 2 juli 15 -1700
kosten € 8,-

Gerrit Schuurman stelde speciaal voor deze tentoonstelling een compilatie samen
van films over kinderspelen en - wedstrijden in vroeger tijden.


Ambachtelijk Jordaan
Open Monumentendagen, 12 & 13 september 2015

Themadagen over Ambacht & Kunst


Het voorspoedige Amsterdam trok vanaf eind 16de eeuw van heinde en ver ambachtsvolk. Velen vestigden zich buiten de stadswal, ook in het gebied dat vanaf eind achttiende eeuw Jordaan werd genoemd. Ambachtswoningen werden veelal gebouwd aan gangen en stegen die vaak werden vernoemd naar ambachten: Mosterdpotgang, Speldenmakersgang, Schiemakersgang en Delverssteeg. De geschiedenis van het ambacht herleeft in de Jordaan met Het Gangenproject, met naamborden die bij gangen en stegen worden geplaatst en met de acht reliëfs van architect Jan Ernst van der Pek uit 1898 aan de Lindengracht 206 - 220.
Het Jordaanmuseum heeft van elke straat of gracht lijsten van de ambachten/ beroepen die bewoners daar rond 1600 uitoefenden. De lijsten werden samengesteld door J.Z. Kannegieter (1892-1979).

De inleiding wordt verzorgd door Mieke Krijger, bedenker van Het Gangenproject – Willemsstraat, en Fred Feddes, auteur van 1000 jaar Amsterdam. Ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad (2012). Jaap Leblanc vertelt bij de gangen van Het Gangenproject en Jan Snijders geeft uitleg bij de reliëfs van Van der Pek.

Start Willemsstraat 14-16 (Restaurant Don Quijote que mas)
za & zo 13.00 en 15.00 uur, duur 90 min
toegang vrije inloop (vol=vol)
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/openmonumentendag/open-monumentendag-8/activiteiten/ambachtelijke/


Gangenwandelingen

zaterdag 10 oktober 2015 11 – 13.00 uur
zaterdag 14 november 2015 11 – 13.00 uur
zaterdag 12 december 2015 11 – 13.00 uur

Aanmelden bij: Robert Lammers r.j.lammers@online.nl of 06 2803 5246
Kosten € 10,- per persoon.
Donateurs & Stadspas: € 8,-
De wandeling start bij Het Gangenproject Willemsstraat 22

Groepen kunnen ook op andere dagen en tijdstippen boeken.
Neem gerust contact op.

Uw gids is:
Mieke Krijger
, zij bedacht Het Gangenproject
of:
Robert Lammers

of:
Jan Snijders

020 6244 695 of 06 40 227 265, of mail: info@jordaanmuseum.nl


Van krot naar droomwoning
Fietstocht langs 100 jaar Volkshuisvesting in Amsterdam


Jordaanmuseum (JM) organiseert i.s.m. Museum Amsterdam Noord (MAN) en Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN) een fietstocht ter herdenking van het 100-jarig bestaan van de gemeentelijke Woningdienst. De tocht gaat langs tentoonstellingen en woningbouwcomplexen. De fietstocht start in de Jordaan waar filantropen in de tweede helft van de negentiende eeuw woningen lieten bouwen die kostendekkend moesten zijn čn betaalbaar voor (losse) arbeiders en hun gezinnen. Wij fietsen vervolgens naar Amsterdam-Noord dat de in 1915 opgerichte Gemeentelijke Woningdienst als werkterrein koos.


De pioniers van de volkshuisvesting deden al in de tweede helft van de negentiende eeuw concessies aan de idealen betreffende de huisvesting van het volk. Wij bekijken hun woningbouwexperimenten in de Jordaan, en Het Gangenproject, een buitenmuseum dat inzichtelijk maakt hoe in onbewoonbaar verklaarde woningen werd gewoond, en hoe het kon gebeuren dat eeuwenoude stedenbouwkundige structuren vervielen tot "krotten en sloppen".

Met woningbouwexperimenten in de Jordaan maakten pioniers de urgentie van de Woningwet inzichtelijk. Mede dankzij hun inzet werd de Gemeentelijke Woningdienst in 1915 in het kader van de Woningwet (1901) opgericht.
Om kostendekkend te kunnen bouwen en om de directe woningnood weg te nemen, week de Gemeentelijke Woningdienst uit naar Amsterdam Noord. In allerijl werden daar tijdelijke dorpen gebouwd, zoals Obelt en Vogeldorp. We worden ontvangen in het voormalige badhuis van Vogeldorp en bekijken de tentoonstelling 100 jaar wonen in Noord van het daarin gevestigde Museum Amsterdam Noord. Bonny Alberts, medewerker van het Historisch Centrum Amsterdam Noord gidst ons vervolgens verder naar de Vogelbuurt en de Van der Pekbuurt, gebouwd voor permanente huisvesting.

In Amsterdam Noord was ruimte om nieuwe opvattingen over volkshuisvesting re realiseren. De sanering van de Jordaan werd vanaf 1915 vrijwel stilgelegd tot rond 1968 daar de noodklok werd geluid.

donderdag 8 oktober, 13 – 16.30 uur
zaterdag 10 oktober, 13 – 16.30 uur
zondag 11 oktober, 13 – 16.30 uur
vrijdag 30 oktober, 13 – 16.30 uur
Maximum aantal deelnemers 15
Kosten: € 15,00 per persoon, eigen fiets meenemen.
Aanmelden noodzakelijk via info@jordaanmuseum.nl of 020 6244 695


Als u met een groep de Jordaan wilt bezoeken en onder begeleiding van een goede gids
leuke thematische wandelingen wilt maken, neem dan gerust contact op:
020 - 624 4695 of
06 40 227 265
info@jordaanmuseum.nl

Wij kunnen in zalen en op lokatie verhalen vertellen over een thema of
een prettige mix van onderwerpen:

  - zang- en liedcultuur
  - woon- werk- en leefcultuur
  - de gangen en de "forten" in de Jordaan
  - de stedebouwkundige structuur van de Jordaan
  - de Derde Uitleg (= grachtengordel en zijn UNESCO-status & de Jordaan)
  - hongeroproeren, zoals het Aardappeloproer en Jordaanoproer
  - over het karthuizersklooster (gesticht in 1392), de beeldenstorm en herbergen met biertuinen
  - schrijvers en schilders
  - etcetera