Collectie


Affiche van de videodocumentaire: Spijt-op-Tantes.
Rechts: Tante Martha Barbé-Visser (1903-2001),
zij zong het hiernaast staande lied.

Collectie Jordaanmuseum

Halé, halo.
Bij ons gaat alles zó:
Wij roeren een kind
en wij wiegen de pap.

Het water staat in brand,
de koning van Spanje
heb een hemd van Oranje
met een pimpelpaarse rand.

Huizen bouwen wij ondersteboven,
schoenen poetsen doen wij met een natte koeienstaart,
peren groeien onder de grond,
visjes zwemmen op zolder,

De meisjes,
ja, ze hebben een baard,
ze dragen een staart,
en de jongens dragen
een strikje in d'r haren.
Lees verder D.C. Hesseling in: Taal en Letteren. Jaargang 12. Leiden 1902, p 480.


Antiphonaal uit het Karthuizersklooster (1392-1570)


Lees het artikel:
'O kon de Karthuysers spreken: wat souwer een bommel
uyt-breken'.
Uit de oudste geschiedenis van de Jordaan, deel I

De herbergen in de Karthuysers.
Uit de vroegste geschiedenis van de Jordaan, deel IICollectie Stadsarchief


Hugenoten


De twee hangertjes die deel uitmaken van de collectie van het Jordaanmuseum werden mei 2011 geschonken.
Beide werden gedragen door vrouwen. Eén van deze vrouwen was zelf een telg van een Hugenotenfamilie.


Hugenoten (protestanten) ontvluchtten Frankrijk al vóór 1600.
In 1685, na de opheffing van het Edict van Nantes, ontstond een tweede grote vluchtelingenstroom.
Veel Hugenoten vestigden zich in de Jordaan.

Het Jordaanmuseum zoekt contact met (oud)bewoners van de Jordaan die afstammen van Hugenoten.
We zijn beneiuwd naar hun familiegeschiedenis.


'Centsprenten' en ander drukwerk uit de JordaanWil Pol schonk het Jordaanmuseum twee bijzondere catalogi: De Volks- en Kinderprent in Nederland, Antwerpen, 1962 en Centsprenten. Nederlandse Volks- en kinderprenten. Amsterdam, 1976. In deze boeken worden drukkers genoemd die in de zeventiende- en achttiende eeuw in de Jordaan waren gevestigd: Numan, Erven Rynders, Ratelband en Barent Koene. Zij drukten volksboeken, liedbladen voor straatzangers, centsprenten, et cetera.
Centsprenten bestonden meestal uit één vel papier met meerdere prenten, elk met een passend onderschrift. De prenten van het type de 'verkeerde wereld' zijn erg leuk en hebben teksten als: de toren staat in de klok, de vissen nestelen in de bomen en de ezel drijft zijn meester.

Lees verder...

Prent op de kaft van het boek:
De Volks- en Kinderprent in Nederland, Antwerpen, 1962Morfogenese Jordaan


Dit manuscript uit 1968 van J.Z. Kannegieter (1892 - 1979) gaat over de morfogenese van de Jordaan. De auteur heeft de grondslag gelegd voor een standaardwerk over onze wijk. Het betreft een bronnenonderzoek. Kannegieter heeft documenten bijeengebracht waaruit blijkt wie waar lappen grond kocht om daarop huizen te bouwen.
Een werkgroep van Stichting Jordaanmuseum heeft het handschrift van Kannegieter getranscribeerd.
Het Jordaanmuseum zet zich ervoor in dat in het kader van de herdenking van het 400-jarig bestaan van de grachtengordel, in het kader van Amsterdam 2013,
de aandacht ook wordt gevestigd op de Jordaan

Lees verder ...


Het Palingoproer

In de tentoonstelling in De Rietvinck, Vinkenstraat 185, is op een paneel over oproeren in de Jordaan veel te zien over Het Palingoproer
Martin Schouten publiceerde november 2012 een roman met de titel Het Palingoproer.
In het tijdschrift Argus werden de namen en adressen van 22 slachtoffers gepubliceerd. Lees verder ...


De Gouden koets. Een geschenk uit de Jordaan?


Het lokaal van de Oranjevriendenkring, ook wel kroningsvereniging Willemsstraat genoemd, was in een pand in de gang met de naam 't Klooster. Die gang bestaat nog steeds, in de Willemsstraat tussen de nrs 110 en 34.
Volgens de overlevering werd in dit lokaal bedacht koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898 een Gouden Koets te geven.
Twee zonen van Leendert Mens, bijgenaamd 'De Bokkebek, de koning van de Willemsstraat', en de familie Jongebloed zouden een belangrijke rol hebben vervuld bij die besluitvorming.
Op 15 september 1896 schreef Nicolaas Renz, secretaris van de Kroningsvereniging Willemsstraat, een brief aan de particulier secretaris van de koningin Regentes over het voornemen 'een kostbaar galerijtuig als Volkshuldeblijk' aan te bieden.
Zie: Thijs van Leeuwen en Alberto Stofberg: De Gouden Koets. Van Amsterdams geschenk tot nationaal symbool. Uitgeverij Waanders, 2010,


Genealogie Matthesius


Trouwfoto van Gerardus Nicolaas Matthesius &
Theodora Brand, 22 mei 1930.
Particuliere Collectie.


Johannes of Johann Mathesius
(24 juni 1504, Rochlitz (Duitsland), † 7 october 1565, St.
Joachimstall (het huidige Jacimof in Tsjechië)

Monique Koenderink schreef het in eigen beheer uitgebrachte boek Genealogie Matthesius (2007, 173 blz.) op basis van een onderzoek dat werd verricht door haar moeder, Jo Koenderink-Matthesius, en haar tante, Dora Waayman-Matthesius. Dit tweetal had de geschiedenis van hun familie getraceerd tot Johannes Matthesius, 'Tafelgenoot' van Maarten Luther en reformator. Hun directe voorouders kunnen worden gerekend tot de allerarmsten. Zij verhuisden van de ene gang naar de andere.
Volgens Jo Koenderink-Matthesius was de bruid, haar moeder, een voor die tijd moderne vrouw: 'Ze droeg bruidskleding in plaats van (mantel)pakjes, wat gewoon was in die tijd. De japon was van achteren langer dan van voren, en liep achter in een punt uit. Ook haar sluier liep op een punt uit. Zij droeg wit satijnen schoenen en glanzende Vildecos kousen. De bruidegom was in een zwart, strak gesneden pak met hoge hoed en wit satijnen handschoenen. Het boeket zou ook wel eens modern geweest kunnen zijn.'
De stamboom van de familie Matthesius is te vinden op: Uw Passie Online


Werksters en dienstmeisjes
Veel vrouwen in de Jordaan verdienden geld als werkster of als dienstbode.
Hier zien we Margartha van Os, geboren 20 september 1876. Zij liet zich fotograferen bij H. van der Zijl, Nieuwendijk 60, bij de Martelaarsgracht.
Kort voor haar dertigste verjaardag schreef zij zich als inwonende dienstbode in bij de heer A.H. Gerard, Raamstraat 12. Op 7 november 1908, iets meer dan een jaar later, vertrok ze want een paar dagen eerder was ze getrouwd met Joseph Taat, een gasfitter. Enkele maanden later woonde ze met haar man in het hoekpand Elandstraat 113/ Lijnbaansgracht. Daar hadden ze op 2-hoog een prachtig uitzicht op het komen en gaan bij de Groentemarkt aan de Singelgracht. Maar in september 1909 verhuisde het echtpaar weer, ditmaal naar Oud-West waar het de rest van hun leven in de nabijheid van hun beider families zou blijven wonen.

Mieke Krijger van het Jordaanmuseum verzamelt al enige jaren verhalen en documenten over het leven van werksters en dienstbodes in de Jordaan.
Met hun foto´s, verhalen en documenten richtte zij in De Rietvinck, Vinkenstraat 185, een paneel in. Tijdens een lezing op 17 november 2013 werden die en nieuwe verhalen en documenten gepresenteerd ter gelegenheid van de viering van het 400-jarige bestaan van de Jordaan en de Grachtengordel. In première ging een filmverslag dat Liesbeth de Looper samenstelde over het harde bestaan van haar overgrootmoeder Jopie de Looper - Gadellaa. Regisseur Mieke Krijger had filmmateriaal beschikbaar gesteld.
Dankzij een schenking kon worden voorgelezen uit brieven die dienstmeisjes rond 1900 schreven. Hoe zij dachten over hun mevrouwen, over kleding, en over hun wensen en verlangens?


Eerste Goudsbloemdwartsstraat


De foto is gemaakt vóór Eerste Goudsbloemdwarsstraat 17 huis.
Op dat adres woonde Geesje Marinus-Scheen (geb. 1874). Zij staat in het midden, achter de tafel. Haar dochter Mientje (geb. 1911) zit rechts van haar op de stoep. Het meisje met de hand op de schouder van Geesje Marinus-Scheen is haar dochter Geesje (geb. 1903).
Geesje Marinus-Scheen verhuurde een zolderkamer aan Is. Querido, de schrijver van het beroemde epos De Jordaan.'
Rechts van dit drietal staat Naatje Hendriksen.

Lees verder ...

Collectie Jordaanmuseum.


Lieve ouders en zussen ...


Een prentbriefkaart die militair Koos schreef, kort vóór het uitbreken van het Aardappeloproer (1917)
Eric Exel uit Leidschendam schonk deze kaart aan het Jordaanmuseum.

Lees verder ...Bakelieten grammofoonplaten


Jaap Rijnsent schonk het Jordaanmuseum achttien 78-toerenplaten, gemaakt van schellak. Deze grammofoonplaten zijn een belangrijke aanwinst, want er staan opnamen op van operazangers die populair waren in de Jordaan: Luigi Infantini, Beniamino Gigli en Enrico Caruso. Jordaners hielden van opera, zelfs kinderen probeerden een centje te verdienen om naar de Stadsschouwburg te kunnen gaan.
Hans van der Harst vertelde: 'De Jordaner was dol op de grote opera's van Verdi en Puccini. Als bij de Stadsschouwburg de kaartverkoop loskwam, stond er een hele rij Jordaners. Zij kenden al de aria's uit de populaire opera's. Als er eentje begon te zingen, bijvoorbeeld uit de Cavaleria Rustikana of uit Paljas, zong de héle club mee. Die kenden dat allemaal. Dat in de rij wachtende gezelschap vormde zo spontaan een koor.'Johan Siliakus (geb. 8 maart 1883)


Johan Siliakus (rechts) vormde rond 1914 met Willem Munnik (1883-1942) een duo dat naam maakte als Gebr. Chanson. In de Jordaan waren ze immens populair onder de namen van de toneelfiguren die ze vertolkten: Mie en Ko.
Het duo was vaste bespeler van het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32, en trad ook vaak op in het Edisontheater, Elandsgracht 90-92.
Stiching Jordaanmuseum zoekt contact met telgen van Johan Siliakus (geboren 1893).

Lees verder ...
Lees verder ...Ome Ko, portier Edisontheater


Collectie Jordaanmuseum.
Ko van der Ziel schonk deze foto van zijn grootouders Ko en Jet van Wens.

Ome Ko de Portier (J.J. van Wens 1873-1944) begon in het Edisontheater als explicateur en werd later portier. Op zijn revers staan de letters E en T van Edison Theater. Zijn vrouw Tante Jet was werkster en trad gelijk met hem in dienst (1912). Zij woonden in de Elandstraat 86, 2-hoog voor, en vierden op 30 september 1937 hun 25-jarig dienstverband. Het echtpaar was zo populair dat er een feestweek aan werd gewijd. De hele straat vierde mee. De filmoperateur, de caissière en de ouvreuse waren familie van het paar.

Lees verder ...Winkelmans asbak


De asbak is gemaakt in: Ateliers voor Kunstnijverheid Winkelman,
Westerstraat 99, Amsterdam.

Algemene leiding: Ir. Hendrik Winkelman, geboren 11 oktober 1898 te Delft.

Particuliere collectie.


 Makelaar in koffie
 Schildmeijers koffiezakje


Jacobus Cornelis Schildmeijer (1872-1931) kocht rond 1925 het pand Bloemgracht 82 en vestigde daar een koffie en theehandel.
Achter het pand bouwde hij inpandig een koffiebranderij.
Na zijn overlijden in 1931 zette zijn vrouw Johanna Schildmeijer -Van Lodensteijn (1887-1975) de zaak voort.

Collectie Jordaanmuseum.


 Magazijn van lampen en Huishoudelijke Artikelen
 Westerstraat 67


'Voor het op steken en schoon houden van de lantaren van het Van Beeckhofje, staande in de Anjeliersstraat van de drie maanden, Februari, Maart, April' ontving de heer Portielje op
1 mei 1923 f 7,50.
Het Van Beeckhofje was gevestigd Anjeliersstraat 104-112 en gesticht door Pieter Pietersz. van Beeck bij testament van 1734.
Zie H.W. Alings: Amsterdamse hofjes. Gemeentelijke Commissie Heemkennis, Amsterdam 1965


Collectie Jordaanmuseum.


AardappelwinkelEen van de foto's uit de serie winkels uit de buurt, ofwel buurtwinkels van het Jordaanmuseum.
Aardappelwinkel van Mijntje Visser - Van Weely, Eerste Goudsbloemdwarsstraat 16,
vóór 1922.Winkel in grafbenodigdheden: Grafkransen ook van levende bloemen
Van 1894 tot 1901 hadden Evert Veerkamp en zijn vrouw Johanna Hoekstra een winkel in grafbenodigdheden op het adres Rozengracht 75 (nu nummer 79).
Het echtpaar staat met 3 van hun kinderen voor de winkel.
Rechts een gang, daaraan was inpandig gevestigd Roos & Co

Kleinzoon Nico Veerkamp: 'Grootmoeder Johanna Hoekstra, geb. 11 jan 1861 in Workum, is naar Amsterdam gekomen als dienstmeisje. Zij was een voortvarende vrouw. Mijn vader liet doorschemeren dat zij weliswaar op de achtergrond was maar toch de grote stimulator was van het ondernemerschap van haar man, mijn grootvader.'
Vanaf 1901 was het bedrijf gevestigd Bloemgracht 53,
van 1911 tot 1925 Bloemgracht 51, hoek 1e Bloemdwarsstraat

Foto's: Particuliere collectie.Nico Veerkamp: 'Mijn Opa staat trots en fier voor zijn winkel in grafbenodigdheden
Een curieuze foto vanwege het niet alledaagse onderwerp.
Grootvader was van huis uit schilder, hij had zelf de tekst op het raam geschilderd: Grafkransen ook van levende bloemen.
Boven de winkel hadden ze twee kleine verdiepingen - ze hadden het niet echt slecht.'


GarnalenpelstersEen van de foto's uit de serie winkels uit de buurt, ofwel buurtwinkels van het Jordaanmuseum.

Naar verluidt zijn deze drie dames zussen en zitten ze voor het pand Tweede Goudsbloemdwarsstraat nummer 3 te pellen.

Weet u hoe de dames heten?

Als u meer kunt vertellen, neem dan contact met ons op 020 - 624 46 95 of stuur een e-mail naar info@jordaanmuseum.nlParticuliere collectie.


Jordaanwinkel: groenteboer


Een van de foto's uit de collectie van het Jordaanmuseum, winkels uit de buurt, ofwel buurtwinkel

Het Jordaanmuseum verzamelt deze foto's al geruime tijd.
Als ook u foto's van winkels in de Jordaan heeft neem dan contact met ons op 020 - 624 46 95 of stuur een e-mail naar info@jordaanmuseum.nl
Het Jordaanmuseum scant uw foto van een winkel in de Jordaan, tegen onkostenvergoeding.


Particuliere collectie.


Het Jordaanoproer 1934


Collectie Jordaanmuseum.

Rijwielbelastingplaatje 1935.1936.
Geschonken door Dirk Molema

Lees verder ...


Collectie Jordaanmuseum.

Het Jordaanoproer in 1934 maakt deel uit van de Amsterdamse canon. Het monument op de Noordermarkt is een lieu de memoire.

Len Castelein nam in 2009 contact op met het Jordaanmuseum. Haar oom Hendrik (Henk) Johannes van der Valk (geboren 7 oktober 1916) was één van de zes slachtoffers. Hij werd op 6 juli dood geschoten.
In 2010 besloten Len en medewerkers van stichting Jordaanmuseum elk jaar bloemen te leggen bij het monument.
Meermaals werd ons gevraagd waarom de namen van de slachtoffers niet in het monument zijn gegraveerd.


Koningin Juliana en Prins Bernard bezoeken de Willemsstraat


Het Jordaanmuseum verwierf een bijzondere prentbriefkaart met een foto van het bezoek van Juliana en Bernhard aan de Jordaan, op 4 september 1948. Op de foto is nog net het pand Willemsstraat 24 te zien, waar destijds de GGD in was gehuisvest. Het pand is versierd. Juliana kijkt richting Heil des Volks.
Tien jaar eerder bezocht koningin Wilhelmina het Heil des Volks. Daar bestaan filmopnamen van, die werden gebruikt in een documentaire voor het programma Van Zuks Dus, uitgezonden op 29 april jl. door RTV-NH. Bij de voorbereidingen bracht het Jordaanmuseum de filmploeg in contact met Mijntje Warnawa. Die regelde de opnamen in Straat & Dijk, waar juist een Koninginnedagfeestje aan de gang was.
In de documentaire halen ouderen herinneringen op aan dit koninklijke bezoek. Op het eind moedigt Mijntje Warnawa feestgangster Miep Vogel aan het lied te zingen dat ze ooit voor koningin Wilhelmina zong. De beginregel luidt Gaan wij vrolijk dansen. Het lied eindigt met de regel Wij dansen poot aan poot . . . Ja! Ja!
RTV-NH schonk het Jordaanmuseum een kopie van deze documentaire.Het Jordaanfestival, jaren zestig


Collectie Jordaanmuseum.
Van links naar rechts:
Tante Jans Rijnpolt, tante Coba Hieselaar, tante Greet Kerseboom en Kee Seur.
Deze vrouwen waren lid van De Vrouwenclub. Van die club waren vrouwen lid die met een kraam op de Lindengrachtmarkt stonden of op de Lindengracht en omgeving een zaak hadden. Mijntje Derlagen-Visser (1900-?) en nog een vrouw hadden de leiding.

Achterste rij, van links naar rechts:
Kasper Warnawa, ome Rinus Hieselaar en de mosselen etende vrouw is onbekend.
Mijntje Warnawa schonk de foto aan het Jordaanmuseum.Het Dames Viscollege, jaren zestig


Jordaanfestival jaren vijftig: Vissen in de Brouwersgracht
Willy Alberti in gesprek met Coba Hieselaar- Hendriksen

Vissen in de Jordaan
De vrouwen die lid waren van De Vrouwenclub waren ook bijzonder actief tijdens het Jordaanfestival in september. Dan organiseerden zij marktkramen en vormden zij het Dames Viscollege dat viswedstrijden organiseerde. Vanaf de Lindengracht vertrok een stoet vrouwen, elk jaar weer anders verkleed, richting Brouwersgracht. Aan de overzijde bij de Brouwersgracht werden honderden houten vissen in het water gegooid.

Het Jordaanmuseum zoekt zo'n houten vis en foto's van de wedstrijden.
Jordaanfestival 1958


Brochure: Links voorzijde, rechts binnenzijde van de achterkant.
Collectie Jordaanmuseum


CD's van Johnny Jordaan & Tante LeenSchenking van Peter Pols aan Jordaanmuseum


Tante Leen is als Helene Polder geboren op 28 januari 1912 rond 10 uur in de ochtend in het pand Eerste Goudsbloemdwarsstraat 2.
Dit pand werd 11 juli 2007 tot puin gehakt.
Haar moeder heette Johanna Jacoba (Koosje) Cornelisse.
Haar vader, Gerardus Cornelis Polder (geb. 1872), was schuitenvoerder.
Het gezin Polder woonde op de eerste etage en was kinderrijk.
De foto moet rond 1918 zijn gemaakt, kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog.


Collectie Peter Pols

Lees verder ...Tekstboekje met een portret van de nog jonge Willy Alberti
Collectie Jordaanmuseum

Biografie van K. Jägers jr. in de Mimosareeks No G-104
Collectie Jordaanmuseum

Lees verder ...


 Artiestenkaarten Johnny JordaanKaart van Johnny Jordaan met originele handtekening.
Jaren 60.
Collectie Jordaanmuseum.

Collectie Jordaanmuseum.


'n Pikketanussie


'n Pikketanussie, tekst en arrangement Harry de Groot, rond 1968.
Aan de achterzijde van deze 45 toerenplaat staat het lied Tante Leen, tekst en arrangement ook van Harry de GrootCollectie JordaanmuseumJohnny Kraaijkamp op 17 juli 2011 overleden

Kraaijkamp was 19 april 1925 geboren op het Kadijksplein. Het gezin verhuisde kort erna naar de Kinkerstraat.
Als jochie trad Kraaijkamp op bij een haringkar op de hoek van de Jacob van Lennepkade en de Bilderdijkkade. Vervolgens trad hij ook op in de Jordaan als variétéartiest, in het Edisontheater aan de Elandsgracht.
Tijdens de tentoonstelling over dat Edisontheater die Stichting Jordaanmuseum in 2009 organiseerde vertelde een bezoeker dat Kraaijkamp als jongen mooi en helder zong, hij was een sopraan.
Vrijdag 22 juli 2011 tussen 11.00 en 13 00 uur zette het DeLaMar theater de deuren open zodat ook u afscheid kon nemen van Johnny Kraaijkamp.


Geplaatst 19 juli 2011


Nico Vrolijk (1948-1996)


Fotograaf onbekend. De foto maakte deel uit van een reportage over het Claverhuis in de Oude Looiersstraat en werd gepubliceerd in: Katholieke Illustratie, nr. 52, december 1961.
Collectie Jordaanmuseum
Van links naar rechts: Cocky, Dick en hun moeder Cornelia Robijn.
De foto is genomen boven café Robijn, nu café Daalder, hoek Lindengracht Eerste Goudsbloemdwarsstraat.
De woning op één-hoog hoorde destijds bij het café.


Foto: Louis van Paridon, gepubliceerd in Katholieke Illustratie, september 1963.
Collectie Jordaanmuseum


De Ratelaar, ode aan de vuilnisman

Vlnr: de beeldhouwer Rob Cerneus, Marijke Vos (wethouder Zorg, Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen), en rechts van hen twee gepensioneerde ratelmannen: Marinus Voorhaag en zijn maat.
Foto: Mieke Krijger

130 jaar stadsreiniging

Ter viering van het 130 jarig bestaan van de Stadsreiniging was op 22 september 2007 een optocht van historische vuilniswagens. Nooit eerder waren er zoveel wagens uit zoveel verschillende tijdvakken uit heel Nederland voor een optocht bij elkaar georganiseerd. De legendarische Boldootkar, waarvan maar enkele foto’s bestaan, was er echter niet bij. Wel een uit Leeuwarden, een prachtige Bedford.
Evenzo legendarisch is de ratelman, de man die tot de jaren vijftig luid draaiend met zijn ratel de komst van de vuilniswagen aankondigde. Volgens een politieverordening moest er eerst worden gerateld en overal worden aangebeld alvorens de mensen 'hun bakkie' buiten mochten zetten.
Als ode aan de vuilnisman werd op het Kwakersplein een beeld onthuld, gemaakt door Rob Cerneus. Voor dit beeld heeft Marinus Voorhaag model gestaan. Hij en zijn maat draaiden tijdens de onthulling van het beeld met hun ratel en zongen daarbij liedjes.
Helaas stond ik te ver af om ze te kunnen horen. Maar onlangs hoorde ik een vrouw enkele regels zingen:

Als je de de kar van Boldoot ziet,
Moet je lachen of je wil of niet
Dan staan de juffertjes aan de deur,
met hun emmertje bloemegeur.

Met dank aan J. Nijenhuijs te Purmerend - 'Oud-Amsterdammer/ Jordaner' - voor de volledige tekst van het lied.


Een documentaire over de optocht en de ratelmannen is te zien op RTV-NH, in het nieuwsprogramma van 22.09.2007.
Klik: RTV-NH


Ymere kondigde de sloop aan van de panden Palmstraat 78 t/m 96.
De bewonerscommissie, voorzitter Tamar Stern, toonde in een artikel in Het Parool aan dat herstel mogelijk is en maakte duidelijk dat de sloop de sociale samenhang in de buurt verstoort.


'Tante Riek', geboren 1908, wonende Palmstraat 93
Foto Martin Alberts, 10 juni 1993
Collectie Stadsarchief Amsterdam.
Van A.A. Moreau, pseudoniem voor Peter Schrijnders, werd naar van het artikel van Tamar Stern een ingezonden brief geplaatst.

Jordaanlanding
Hallo redactie
Het stuk van zaterdag over de Palmstraat riep een aantal herinneringen bij mij op.
De vrouw op de foto, tante Riek (1908), was een buur en vriendin van mijn tante Annie. Tante Riek was de enige in de Jordaan met een Engelse bijnaam: Blacky, en die naam hield ze ook toen ze geheel grijs was. In 1969 gingen tante Annie en Blacky voor het eerst in hun leven met vakantie. Ze trokken met een geleende tent naar een camping in Ede. Ik mocht mee. In de kantine zagen we de beroemde maanlanding waar de hele camping over sprak.
Het tweede onderwerp van gesprek op de camping was de 'jordaanlanding' . Tante Riek moet adhd hebben gehad, want haar energie was onuitputtelijk en ze kon niet nalaten iedereen aan te spreken en te vertellen dat we uit de Jordaan kwamen. Haar luide stem, het vette accent en haar dolle uitspraken maakten diepe indruk: tegenwoordig zou je zo iemand een standupcomedian noemen. Ik was veertien en was het vergeten. Het kwam door het stuk in 'Het Parool' zo maar terug, waarvoor dank, en de Palmstraat moet de Palmstraat blijven, dus niet slopen!


René Riva en Coen van Hoevelaak presenteren platenlabel EMC-RIVAIn Café Lowietje in de Derde Goudsbloemdwarsstraat werd op 29 november het nieuwe platenlabel EMC-RIVA gepresenteerd.
Op dit label brengt René Riva zijn toekomstige cd's uit. Voor iemand die in mei 2003 met een in eigen beheer uitgebrachte single doorbrak naar een groter publiek, is dit een opmerkelijke daad van zelfvertrouwen.


Lees verder ...


Foto: Mieke KrijgerDe fotograaf Margot Fiechter fotografeert voor het Jordaanmuseum.
Zij maakte een serie foto's van Mijntje Warnawa, waaronder dit portret.
Collectie Jordaanmuseum
Bij ons in de Jordaan

Fotoserie in:
Z!
De Amsterdamse Daklozenkrant

nr. 15 - vr 5 aug - do 25 aug 2011- jrg 17

Peter van der Meer woont al dertig jaar in de Jordaan en maakte een schitterende serie portretten van Blonde Sien, Rooie Coba en tante Door. Foto's met de geur van een vleugje Boldoot, van dames uit de Jordaan die hun hele leven hard gewerkt hebben.
Het is en was: Poetsen en pronken.

Tekst: Piet Hermans
Fotografie: Peter van der Meer.


Geplaatst 19 augustus 2011

Marie (Rietje) Dingelhoff - De Nooijer (1945-2011) overleden

In het weekend van 12 juli 2011 overleed na een langdurige en pijnlijke ziekte Rietje.
Rietje was de dochter van Marie de Nooijer, bekend als fotomodel en van de kroeg op de hoek van de Westerstraat en Madelievenstraat.
Ook Rietje was vaak model.
Wij willen in contact komen met kunstenaars voor wie Rietje en haar moeder model stonden en natuurlijk ook met verzamelaars van dat werk.

Rietje zette zich in voor het Jordaanmuseum: zij maakte deel uit van de werkgroep Jordaanonderzoekers en schonk het Jordaanmuseum foto's.
Lees verder ...

Geplaatst 30 juli 2011