Contact


Postadres
Stichting Jordaanmuseum
p/a Mieke Krijger
Derde Looiersdwarsstraat 53
1016 VD Amsterdam
020 624 46 95

info@jordaanmuseum.nl

Adres tentoonstelling, zie homepage
Info 020 6244 695


Doelstellingen Stichting Jordaanmuseum

zoals die in de acte zijn omschreven:
Het oprichten en instandhouden van een museum onder de naam Jordaanmuseum, welk ruimte biedt om het culturele erfgoed van de unieke Amsterdamse wijk, de Jordaan, te bestuderen, te documenteren, te archiveren en tentoon te stellen. Daarbij gaat de aandacht uit naar de voorgeschiedenis, de ontwikkeling van "Het nieuwe Werck" en de lotgevallen van de buurt tot de huidige dag, waarbij de typisch wijkgebonden cultuuruitingen centraal staan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Donateurs en subsidiegevers in 2012
Vrienden van het Jordaanmuseum


Donateurs en subsidiegevers in 2011


Lokale middenstand
Koffiehuis De Hoek


Donateurs en subsidiegevers in 2010

Donateurs en subsidiegevers in 2009Lokale middenstand
Elektronica, De Anjelier, Anjeliersstraat 10 t/m 14
Slager Louman, Goudsbloemstraat 76
Café Hegeraad, Noordermarkt 34
ROC, Elandsstraat
Key Color, Elandsgracht


Donateurs en subsidiegevers in 2008


Museumvereniging

Stichting Jordaanmuseum was in 2009 en 2010 (aspirant)lid van de Museumvereniging.
In 2011 is het Jordaanmuseum opgenomen in de Museumgids.


Webmasters

Raymond Baan
Mieke Krijger
Gerrie Spits
Paul van Westing