GangenWandelingen

GangenWandelingen in de Jordaan

Aanmelden is noodzakelijk
Vul hier het formulier in of mail of bel:

info@jordaanmuseum.nl  of 06 40 227 265
datum in den regel elke derde zaterdag van de maand. De eerstkomende zijn: 
20 januari, 17 februari, 17 maart 2018

tijdstip 13 - 15.00 uur
kosten € 10,- (donateurs en stadspassers € 8,-)
organisatie: Jordaanmuseum
gids: Mieke Krijger, bedenker van Het Gangenproject, of Robert Lammers, geboren en getogen in de Jordaan
verzameladres: De Jordaan, Willemsstraat 22
Openbaar vervoer Vanaf CS bus 22, halte Buiten Oranjestraat

Wilt u met een groep op een andere dag of ander tijdstip komen.
Informeert u gerust: 020-624 4695 of 06 40 227 265
info@jordaanmuseum.nl

Tijdens de wandeling worden Het Gangenproject en het Gangennaambordenproject  bezocht.

Het Gangenproject is een Lieu de Memoire
Voor oud-Jordanezen en hun nakomelingen is Het Gangenproject een Lieu de Memoire.

Gangen vormden samen met binnenplaatsjes en aangrenzende panden stedenbouwkundige ensembles die forten werden genoemd. Deze forten, ouder en talrijker dan hofjes, hadden een grote impact op de woon- en leefomstandigheden in de Jordaan en op de cultuur van de wijk.
Met eigen onderzoek heeft het Jordaanmuseum  aangetoond dat eeuwenlang zo'n tachtig procent van de bewoners van de Noord-Jordaan in forten woonde, in panden die vanaf de straat niet te zien waren. Ter herinnering daaraan werd Het Gangenproject  in de Willemsstraat tussen de nummers 22 en 110 gerealiseerd. Onderdeel van dit project is de reconstructie van de verkaveling van gangen en panden op de stoep. Vóór zes gangen zijn hardstenen informatietegels geplaatst en op een paneel staat achtergrondinformatie.

Wat leert u?
Tijdens de wandeling leert u herkennen waar gangen zijn of waren. Ondertussen wordt verteld over het ontstaan van de gangen, de herkomst van hun namen en hoe het kon gebeuren dat de eeuwenoude forten eind negentiende eeuw vervielen tot krotten en sloppen.

Meer achtergrondinformatie ....