Lopende projecten

Het Gangenproject

Fotograaf Mark Kohn maakt in opdracht van het Jordaanmuseum de eerste twaalf foto’s van een serie fotoportretten van bewoners van gangen.
Alleen zij die voorouders hebben die in één van de zes gangen van het Gangenproject hebben gewoond komen in aanmerking voor een portret.
Om hun levensverhalen te kunnen schrijven doen Vibhuti van Dale en Mieke Krijger archiefonderzoek naar de woongeschiedenis deze ‘gangenbewoners’.

Omdat de gemeente in 2016 betalingen te laat verrichtte kon deze tentoonstelling niet meer worden gerealiseerd in de museumwoning Palmstraat 92A. Het Jordaanmuseum deed vervolgens een beroep op de eigenaar van het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32 om in dat rauwe verweerde pand de tentoonstelling te mogen huisvesten. Het antwoord van Plusstate B.v. (een vastgoed B.V. van Dirk van den Broek) was: nee.
Wij zoeken nu naar financiële middelen en een andere plek waar de fototentoonstelling gehuisvest kan worden.


Vierenveertig gevallen kameraden
Hun namen en biografieën

Kittie Hofboer – De Vries erfde deze lijst die haar grootvader samenstelde

Sinds 2013 organiseert Stichting Jordaanmuseum in samenwerking met het 4 en 5 mei comité Amsterdam bijeenkomsten in het kader van Huizen van verzet, Open Joodse huizen en Vrijheids-maaltijden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onderwerpen besproken die voor geschiedschrijving van de Jordaan van groot belang zijn. Het Jordaanmuseum heeft in vier jaar tijd veel verhalen gehoord over onderduik, verraad en verzet.
De sinti-familie Weis eerde in 2016 hun onderduikfamilie De Oude,  destijds een uitgebreide familie die op verschillende adressen in de Vinkenstraat woonde. Tiny, Greet en Griet de Oude, nakomelingen van de familie De Oude waren aanwezig.
Tijdens de bijeenkomsten werd indringend duidelijk dat nabestaanden van verzetsmensen worstelen met de vraag of hun dierbaren, veelal communisten, zijn opgepakt en op transport gesteld als represaille voor het uitroepen van de Februaristaking op de Noordermarkt. Aanknopingspunten voor dit onderzoek  biedt de lijst Jan de Vries (1902–1984). Hij overleefde verschillende “concentratiekampen” en herdacht vierenveertig ‘gevallen kameraden’ met het opstellen van een lijst namen en adressen – vrijwel alle in de Jordaan.


Affiches: Jordaanartiesten & theaters in de Jordaan

Treft u tijdens het opruimen van zolder of berging posters aan van Jordaanartiesten dan kunt u daarmee altijd terecht bij het Jordaanmuseum. Denk daarbij aan (theater)affiches van Johnny Jordaan, Willy Alberti, Johnny Meijer, Rika Jansen, Tante Leen, Tante Na, Manke Nelis, of posters van het cabaret van Tilly Kalkhoven of revues van Mie en Ko.
In de Jordaan waren 14 theaters: Rozentheater, Edisontheater, Nassautheater, enz. Voor deze theater zijn affiches, flyers, programmaboekjes, theaterfoto’s  gemaakt. Filmtheaters hadden ook  hele collecties filmstills.

Toneelstuk De Jordaan in het Edisontheater, Elandsgracht 90-92
Toneelstuk De Jordaan in het Edisontheater, Elandsgracht 90-92
Jacobus Mens portier in Edisontheater, Elandsgracht 90-92
Affiche Johnny Jordaan, 2 september 1956
Affiche Johnny Jordaan, 2 sept. 1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr:
Edisontheater 1929. Met gevelreclame en affiche (in vitrine) van het toneelstuk De Jordaan – een bewerking door Herman Bouber van het gelijknamige epos De Jordaan van Israël Querido.
Ko de Portier (Ko van Wens) deelt flyers uit op de  trap van het Edisontheater.
Affiche van Johnny Jordaan uit 1956. Van Johnny Jordaan zijn maar 2 originele affiches bekend en één namaak.

Heeft u iets bijzonders neem dan contact op met henkhemelaar@gmail.com


Werksters en dienstbodes

Filmfragment: Riek Volkers van der Hoek (geboren 1897), vertelt rond 1985 over ‘het wapen van onderdanigheid’, zoals het tulen mutsje werd genoemd, dat dienstmeisjes zelf moesten kopen. Regie: Mieke Krijger

   Dienstmeisje - Duits Berg-detail 72dpi