Lopende projecten

Het Gangenproject

Fotograaf Mark Kohn maakt in opdracht van het Jordaanmuseum de eerste twaalf foto’s van een serie fotoportretten van bewoners van gangen.
Alleen zij die voorouders hebben die in één van de zes gangen van het Gangenproject hebben gewoond komen in aanmerking voor een portret.
Om hun levensverhalen te kunnen schrijven doen Vib van Dale en Mieke Krijger archiefonderzoek naar de woongeschiedenis deze ‘gangenbewoners’.

Omdat de gemeente in 2016 betalingen te laat verrichtte kon deze tentoonstelling niet meer worden gerealiseerd in de museumwoning Palmstraat 92A. Het Jordaanmuseum deed vervolgens een beroep op de eigenaar van het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32 om in dat rauwe verweerde pand de tentoonstelling te mogen huisvesten. Het antwoord van Plusstate B.v. (een vastgoed B.V. van Dirk van den Broek) was: nee.
Wij zoeken nu naar financiële middelen en een andere plek waar de fototentoonstelling gehuisvest kan worden.

Onderduik, verraad en verzet in de Jordaan

  • Sinds 2013 organiseert Stichting Jordaanmuseum in samenwerking met het 4 en 5 mei comité Amsterdam bijeenkomsten in het kader van Huizen van verzet, Open Joodse huizen en Vrijheids-maaltijden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onderwerpen besproken die voor geschiedschrijving van de Jordaan van groot belang zijn. In vier jaar tijd werden veel verhalen verteld over onderduik, verraad en verzet.
    De onderduik van de ouders en grootouders van journalist Max Arian in de Jordaan.
    De sinti-familie Weis eerde in 2016 hun onderduikfamilie De Oude,  destijds een uitgebreide familie die op verschillende adressen in de Vinkenstraat woonde. Tiny, Greet en Griet de Oude, nakomelingen van de familie De Oude waren aanwezig.

Tijdens de bijeenkomsten werd indringend duidelijk dat nabestaanden van verzetsmensen worstelen met de vraag of hun dierbaren, veelal communisten, zijn opgepakt en op transport gesteld als represaille voor het uitroepen van de Februaristaking op de Noordermarkt. Aanknopingspunten voor dit onderzoek  biedt de lijst Jan de Vries (1902–1984). Hij overleefde verschillende “concentratiekampen” en herdacht vierenveertig ‘gevallen kameraden’ met het opstellen van een lijst namen en adressen – vrijwel alle in de Jordaan.

Vierenveertig gevallen kameraden.=

Jan de Vries, 1902-1984 - samensteller lijst
Pieter de Hondt, 1900 - Amersfoort 1942

Tentoonstelling: Werksters en dienstbodes

Linksboven: Filmfragment:
Riek Volkers van der Hoek (1897-1993), vertelt rond 1985 over ‘het wapen van onderdanigheid’, zoals de tulen mutsjes (foto links) werden genoemd, die dienstmeisjes zelf moesten kopen, reinigen en laten krullen.
Regie: Mieke Krijger

Rechtsboven: hoofdbedekking van een Duits dienstmeisje. In Amsterdam kwamen na de Eerste Wereldoorlog veel meisjes uit Duitsland en het voormalige Habsburgse rijk in Amsterdam werken.

Links: een foto uit een serie die G.H. Breitner maakte