Nassautheater

Voor actuele informatie over het Nassautheater zie: Nieuwsbrieven Jordaanmuseum

Het Nassautheater

In de Jordaan waren rond 1914 veertien theaters. In samenwerking met Ton Daamen, maakte het Jordaanmuseum een overzichtsartikel dat in Het Parool werd gepubliceerd:  pagina 1  & pagina 2.
Het Edisontheater werd afgebroken, na veel verzet van omwonenden. Toen stonden er nog maar 2 theaters overeind. Het Rozentheater, Rozengracht, en het Nassautheater dat al bijna 30 jaar staat te verkrotten.

Het Nassautheater5 is eigendom van Plusstate B.v.
Stadsherstel wil het theater kopen met achterliggende Berengang en de daaraan staande pandjes met krotwoningen.  Het Prins Bernardfonds wil investeren in de gang met pandjes.

De gemeente is eigenaar van de gang, en één van de pandjes met 2 krotwoningen. 
Wat weerhoudt de gemeente ervan om in overleg te treden met Stichting Jordaanmuseum, Stadsherstel en het Prins Bernardfonds. 

Foto: Dienst Ruimtelijke ordening
Foto Mieke Krijger

Het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32, heeft een Moorse gevel. Dit is het enige theater in Nederland dat een Moorse gevel heeft. Voor zover bekend is het ook het enige pand in Amsterdam met zo’n gevel. De architect was Scheelbeek was de ontwerper. 

Marieken van den Bichelaer maakte een een rapport, een zogeheten waardestelling,  over dit theater. Het rapport is van zeer goede kwaliteit en droeg ertoe bij dat de gemeente haar mening veranderde en besloot dat de gevel hersteld moet worden.
Lees het rapport van Marieken van den Bichelaer