Open Monumentendag 2017

2017 Thema: Boeren, burgers en buitenlui

Historie van vijf markten in de Noord-Jordaan

Noordermarkt. Links Just van Diemen, zittend met paardestaart Maud Falkenhagen. 11 mei 2009. Foto: Martin Alberts. Collectie Stadsarchief Amsterdam

Zaterdag 9 september 2017
In de Noord Jordaan is het op de vijf markten een drukte van jewelste. De lapjesmarkt en de antiekmarkt op maandag zijn de oudste twee. Zij zijn voortgekomen uit de potten- resp. de kledingmarkt die vanaf ca. 1627 rond de Noordermarkt plaatsvonden. Het Jordaanmuseum neemt u mee naar de historie, Jantje Plantje en andere marktkooplieden vertellen hún verhaal. Aansluitend kunt u op de markten wandelen.
Locatie Tapas-Bar Duende, Lindengracht 62
Tijd 11.00 uur ⁄ 60 min
Maximum aantal deelnemers 50 (vol = vol)

Van Kloosterhof tot  biertuin

Tijdens opgravingen in 1999 werden de fundamenten van de kloosteromgang blootgelegd. Op deze fundamenten stond de herberg De Kleine Karthuizers.

Zondag 10 september 2017
Te midden van het polderlandschap verrees 1392 het Karthuizersklooster. Na de vernietiging tijdens het beleg van Amsterdam ca. 1572 vestigden zich herbergiers in cellen van het klooster. Vóór 1614 werd het kloosterterrein getransformeerd in een uitgaanscentrum met biertuinen – gelegen buiten de veste.
Begin 18de eeuw was De Kleine Karthuizers, een van de herbergen, een ontmoetingsplek van een groep dichters die elkaars doen en laten in rijm beschreef.
Maximum aantal deelnemers 12
Tijden 11.00 en 14.00 uur/ beide keren 90 min.
Aanmelden noodakelijk via de website van OpenMonumentenDag van 30 augustus t/m 3 september. U ontvangt een e-mail als u bent ingeloot, na zo’n bevestiging ontvangt u een e-ticket.

Programma’s in voorgaande jaren 

2015 Thema: Kunst & Ambacht – Ambachtelijk Jordaan

Ambachtelijk Jordaan
Het voorspoedige Amsterdam trok vanaf eind 16de eeuw ambachtsvolk van heinde en ver. Velen vestigden zich buiten de stadswal, ook in het gebied dat vanaf eind achttiende eeuw  Jordaan werd genoemd. Ambachtswoningen werden veelal gebouwd aan gangen en stegen met namen als  Mosterdpotgang, Speldenmakersgang en Delverssteeg. De geschiedenis van het ambacht herleefde eind negentiende eeuw met de acht reliëfs van Jan Ernst van der Pek uit 1898 aan de Lindengracht, met Het Gangenproject en met nieuwe naamborden bij gangen.
Het Jordaanmuseum verzorgde tijdens deze OMD vier presentaties. Aansluitend bij de inleidingen van Fred Feddes (historicus) en Mieke Krijger waren presentaties op locaties.

Jaap Leblanc vertelde over de bestrating van de gangen en Jan Snijders over het ontwerp en de uitvoering van de acht ambachtsreliëfs van Jan Ernst van der Pek uit 1898 aan de Lindengracht, en gaf uitleg over de er bij afgebeelde gereedschappen.
Met medewerking van Restaurant Don Quijote que mas, Willemsstraat 14-16
Duur 90 min
Publicaties Over het vak stratenmakers verscheen in de Wijkkrant Jordaan en Gouden Reael een artikel van Kiek Houthuysen met de titel: ‘Kijk omlaag Sammy’.

2013 Thema:  Macht & Pracht  – Het Gangenproject