Open Monumentendag

2017 Thema: Boeren, burgers en bu

Markten in de Noord-Jordaan

Zaterdag 9 september 2017
Momenteel wordt gewerkt aan een programma, in overleg met de organisatie van OMD – Veerle Simons, partners in de wijk, i.h.b. de organisaties van de vijf markten in de Noord-Jordaan.

Wij zoeken iemand die een goed verhaal kan vertellen over de geschiedenis van de vijf markten in de Noord-Jordaan.

Van Kloosterhof tot  biertuin, een wandeling buiten de veste

Zondag 10 september 2017
Ten westen van de stad werd in 1392 midden in het polderlandschap het Karthuizersklooster gesticht. Ca. 1572 werd het vernietigd en in de verlaten cellen van de monniken vestigden zich herbergiers. Al vóór 1614 werd het kloosterterrein getransformeerd in een uitgaanscentrum met biertuinen. Klooster en herbergen inspireerden schrijvers. G.A. Bredero (1585-1618) schrijft er over. Begin 18de eeuw was het centrum een ontmoetingsplek van een dichtersbent die elkaars doen en laten in rijm beschreef.

Aanmelden zal mogelijk zijn via de website van Open Monumentendag

Programma’s in voorgaande jaren 

2015 Thema: Kunst & Ambacht – Ambachtelijk Jordaan

Ambachtelijk Jordaan
Het voorspoedige Amsterdam trok vanaf eind 16de eeuw ambachtsvolk van heinde en ver. Velen vestigden zich buiten de stadswal, ook in het gebied dat vanaf eind achttiende eeuw  Jordaan werd genoemd. Ambachtswoningen werden veelal gebouwd aan gangen en stegen met namen als  Mosterdpotgang, Speldenmakersgang en Delverssteeg. De geschiedenis van het ambacht herleeft met de acht reliëfs van Jan Ernst van der Pek uit 1898 aan de Lindengracht, met Het Gangenproject en met nieuwe naamborden.
Het Jordaanmuseum verzorgde vier presentaties. Aansluitend bij de inleidingen van Fred Feddes (historicus) en Mieke Krijger waren presentaties op locaties.

Jaap Leblanc vertelde over de bestrating van de gangen en Jan Snijders over het ontwerp en de uitvoering van de acht ambachtsreliëfs van Jan Ernst van der Pek uit 1898 aan de Lindengracht, en gaf uitleg over de erbij horende gereedschappen.
Met medewerking van Restaurant Don Quijote que mas, Willemsstraat 14-16
Duur 90 min
Publicaties Over het vak stratenmakers verscheen in de Wijkkrant Jordaan en Gouden Reael een artikel van Kiek Houthuysen met de titel: ‘Kijk omlaag Sammy’.

2013 Thema:  Macht & Pracht  – Het Gangenproject