Doneren

Doneren

De Stichting zet zich ervoor in dat het erfgoed van de Jordaan toegankelijk wordt  met tentoonstellingen en presentaties in gebouwen èn in de openbare ruimte (in etalages, in de stoep en op informatiepanelen).
Uiteraard zetten wij ons ook in voor een eigen museumruimte, en dat de Berengang met daaraan krotwoningen toegankelijk worden. 
En wij willen onze website goed op orde houden.
Om dat alles mogelijk te maken, is ook uw steun nodig.

Wij zijn blij met elk bedrag.
Voor € 20 per jaar maken wij samen veel mogelijk.

Naam (niet verplicht)

E-mailadres (niet verplicht)

Toelichting (eventueel)

Bedrag €*De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling)Op het aangifte formulier van de belasting kunnen particulieren 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Dus meer dan u geeft. 
De belastingdienst maakte een aftrekregeling voor kleinere bedragen die u éénmalig schenkt.
De aftrekregeling voor periodieke giften zijn voor u nog voordeliger en bieden onze Stichting zicht op continuïteit. 
Download dan het formulier voor periodieke giften. 

Uiteraard zijn legaten en meerjarige schenkingen welkom. Informatie daarover en over (project)gebonden donaties vindt u op onze pagina nalatenschappen.

Heeft u nog vragen? Mail info@jordaanmuseum.nl