Nalatenschappen / ANBI

Verheugend is dat stichting Jordaanmuseum de laatste jaren op meer schenkingen heeft mogen rekenen. Het is ook mogelijk te legateren aan onze stichting. Met deze steun kunnen projecten worden gerealiseerd, bovendien brengt uw steun ons in een gunstigere onderhandelingspositie met de gemeente.

Doelbestemming
Het Jordaanmuseum is een goed doel, maar ook letterlijk één van de goede doelen die door de belastingdienst wordt erkend. Als goed doel instelling staat het op de vrijstellingslijst van 0% bij de belastingdienst. Het Jordaanmuseum hoeft daarom geen successie- of schenkingsrechten af te dragen aan de belasting bij een erfenis of schenking.

Als u een doelbestemming geeft aan uw erfenis of schenking, bent u er zeker van dat uw geld aan dat doel wordt besteed.

Het Jordaanmuseum is in 2007 opgericht en gaf met tal van projecten de Jordaan weer aanzien. Bovendien vormt het een brugfunctie naar stedelijke en landelijke Kunst- en Cultuurinstellingen. Daartoe werkt het samen met huidige en oud -bewoners van de wijk en lokale instellingen. Ook zijn goede relaties opgebouwd met het lokale en Jordaangerelateerde bedrijfsleven.

Dankzij schenkingen konden bijzondere projecten worden gerealiseren, zoals: het informatiepaneel bij het Gangenproject in de Willemsstraat (2015), de fototentoonstelling van de fotograaf Hans Gilberg (2016), het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van gangen, etc. En mede door schenkingen in natura door het lokale en Jordaangerelateerde bedrijfsleven kon sinds 2015 jaarlijks het GangenMenu worden gerealiseerd.  Herdenkingsbijeenkomsten werden georganiseerd op 4 & 5 mei en  tijdens OpenMonumentendag wordt steeds de aandacht gevestigd op de monumentaliteit van het erfgoed in de Jordaan.

Met het geld van donaties, schenkingen en legaten kunnen wij dus activiteiten en lopende projecten financieren.

Een schenking (al dan niet jaarlijks) levert de schenker als voordeel op dat een groot deel aftrekbaar is voor de belasting.

Caritastestament
Mocht u willen schenken, legateren of onze stichting in uw testament willen opnemen dan kunt u altijd contact opnemen met de notaris, maar dat is niet persé noodzakelijk. Onze notaris geeft graag advies bij de totstandkoming van een schenkingsovereenkomst, jaarlijks of meerder jaren (5 jaar) of in de vorm van een Caritastestament. Met een dergelijk testament kan enorm worden bespaard op de successierechten.

Kijk op de website van de Belastingdienst over de ANBI regeling ANBI

Ons RSIN nummer is 817746377

Klik voor formulieren

2015 JM Jaarverslag

2016 JM Jaarverslag
2016 JM Jaarrekening

2017-2018 Projectplannen

Neem contact op met uw notaris of met ons.