Medewerkers

Stichting Jordaanmuseum  heeft een werkbestuur.
Wij hanteren de Governance Code Cultuur

Bestuur
Voorzitter: Mieke Krijger
Algemeen Bestuurslid: Henk Hemelaar

Vacatures
Penningmeester/ fondsenwerver
Secretaris

Bestuursondersteunende functies
Jan van der Eijk, financiële administratie & jaarrekening
Annemarie van de Vusse, algemeen adviseur
Tycho Fokkema, adviseur en secretariële ondersteuning

Projectplannen : Krijger i.s.m. Annemarie van de Vusse & betrokken partners

Onderzoek
Projectleiding en onderzoek: Mieke Krijger
Archiefonderzoek genealogie en woongeschiedenis: Vibhuti van Dalen
Archiefonderzoek gangen/forten: Hans Brandenburg

Gedrukte en digitale Media
Eindredactie: Mieke Krijger
CM website: Matthijs Post
CM Nieuwsbrief: Ruud Slagboom
Adviezen: Paul van Westing & Ruud Slagboom

Inrichting tentoonstellingen & presentaties
Transport & inrichting tentoonstelling: Fred Lechner
Inrichten tentoonstelling: Olger Wiersma
Transport: Madeleen Ladee
Transcripties en tekstbewerkingen: Karel Schorer

Fotobewerking & vormgeving
Fotobewerking en vormgeving: Carolien Torenbeek, Peter Schrijnders
Tekstredactie: Ellis van Ramesdonk
Adviezen vormgeving: Anke Louwers, Madeleen Ladee

Het Jordaanmuseum werkt samen met diverse partners en adviseur. Sommige(n) zijn actief betrokken bij de organisatie van projecten.
(Zie pagina: Partners.)