Missie

De wijk de Jordaan heeft een veelbewogen geschiedenis. Daarom onderzoekt het Jordaanmuseum (JM) hoe deze wijk zich ontwikkelde in de meer dan 600 jaar dat het verbonden was met de stad Amsterdam.
Wij verzamelen foto’s en de daarbij horende biografische en andere gegevens ook in de archieven en vanzelfsprekend erbij horende verhalen.
Echter: zolang de Gemeente Amsterdam het Jordaanmuseum niet faciliteert, onder meer door het beschikbaar stellen van een depot, stimuleren wij (oud) Jordanezen documenten zelf goed te bewaren en te documenteren. Vooralsnog kunnen wij slechts een klein deel van het erfgoed zelf archiveren en goed documenteren.

Stichting Jordaanmuseum is opgericht in 2007 en is een het enige instituut in de Jordaan dat zich ontfermt over het erfgoed van de wijk om dat toegankelijk te maken.

De stichting Jordaanmuseum heeft een ANBI-status. U kunt ons dus onder goede voorwaarden – aftrek via de belasting –  helpen met donaties.