Nassautheater

Voor actuele informatie over het Nassautheater zie: Nieuwsbrieven Jordaanmuseum

Het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32

In de Jordaan waren rond 1914 veertien theaters. In samenwerking met Ton Daamen, maakte het Jordaanmuseum een overzichtsartikel dat in Het Parool werd gepubliceerd:  pagina 1  & pagina 2.
Van die veertien theater die er ooit waren bestaan er nog twee. Het Edisontheater, Elandsgracht 90-92,  werd in 2013 afgebroken, na veel verzet van omwonenden. Toen stonden er in de wijk nog maar 2 theaters overeind. Het Rozentheater, Rozengracht 117, en het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32. Het Nassautheater staat al zo’n 20 jaar te verkrotten.

Foto: Dienst Ruimtelijke ordening
Foto Mieke Krijger

Het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32,  is het enige theater in Nederland dat een Moorse gevel heeft. Voor zover bekend is het ook het enige pand in Amsterdam met zo’n gevel. De architect Scheelbeek heeft het ontworpen. 

Marieken van den Bichelaer maakte een een rapport, een zogeheten waardestelling,  over dit theater. Het rapport is van zeer goede kwaliteit en droeg ertoe bij dat de gemeente haar mening veranderde en besloot dat de gevel hersteld diende te worden.
Lees het rapport van Marieken van den Bichelaer

Stadsherstel wil het theater en de Berengang

Het Nassautheater is eigendom van Plusstate B.V. een vastgoedmaatschappij van Dirk van der Broek. Stadsherstel wil het theater kopen inclusief de achterliggende Berengang en de daaraan staande pandjes met krotwoningen.  Het Prins Bernardfonds wil investeren in de gang met pandjes.

De gemeente is eigenaar van de gang en één van de pandjes met 2 krotwoningen. De Gemeente heeft het voornemen die aan Plusstate B.V. te verkopen zodra een bouwplan is goedgekeurd. 

De vraag is of hier sprake is van onderhandse verkoop.
Waarom zet de gemeente zich er niet voor in dat dit “krot en slop” eigendom blijft van de gemeente en tyoegankelijk gemaakt wordt voor het publiek.
De gemeente zou met het Stichting Jordaanmuseum, Stadsherstel en het Prins Bernardfonds moeten gaan zitten.