Nakomelingen Gangenbewoners

Fotoportretten en levensgeschiedenissen

Henny Troost. Foto Mark Kohn

Het Jordaanmuseum zoekt naar een geschikte plek in de Jordaan om de tentoonstelling te kunnen huisvesten, en naar de financiële middelen.

Fotograaf Mark Kohn maakt in opdracht van het Jordaanmuseum de eerste twaalf foto’s van een serie fotoportretten van nakomelingen van bewoners van gangen.

In de loop der tijd hebben zich zoveel nakomelingen van bewoners van de zes gangen die deel uitmaken van Het Gangenproject – Willemsstraat 22 -110 gemeld, dat wij onze handen vol hebben om de levensgeschiedenissen van hen en hun voorouders te reconstrueren.
Velen van hen verzamelden zelf biografisch gegevens van hun voorouders, ook in archieven.

Om hun levensverhalen te kunnen schrijven doen daarnaast Vib van Dalen en Mieke Krijger archiefonderzoek naar de bebouwings- en woongeschiedenis van de zes gangen die deel uit maken van Het Gangenproject.
Hans Brandenburg onderzoekt de ontstaansgeschiedenis van de gangen.

In de museumwoning Palmstraat 92A. werden de eerste 12 foto’s van de serie gemaakt, en enkele portretten tentoongesteld. Toen het huurcontract was beëindigd deed het Jordaanmuseum een beroep op de eigenaar van het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32 om in dat rauwe verweerde pand de tentoonstelling te mogen huisvesten. Het antwoord van Plusstate B.v. (een vastgoed B.V. van Dirk van den Broek) was: nee.