Nalatenschappen / ANBI

Verheugend is dat stichting Jordaanmuseum de laatste jaren op meer schenkingen heeft mogen rekenen. Het is ook mogelijk te legateren aan onze stichting. Met deze steun kunnen projecten worden gerealiseerd, bovendien brengt uw steun ons in een gunstigere onderhandelingspositie met de gemeente.

Het Jordaanmuseum is een door de belastingdienst aangemerkt goed doel. Als u schenkt aan een goed doel instelling kunt u dat bedrag onder gunstige voorwaarden aftrekken van uw belastingaangifte. De stichting staat op de vrijstellingslijst van de belastingdienst en hoeft geen successie- of schenkingsrechten af te dragen bij een erfenis of schenking.

Doelbestemming
Als u een doelbestemming geeft aan uw erfenis of schenking – u kiest voor een van de projecten waaraan wordt gewerkt – weet u waaraan het geld wordt besteed.

Het Jordaanmuseum is in 2007 opgericht en gaf de wijk met tentoonstellingen De JordaancultuurHet Gangenproject, Het Gangennaambordenproject en evenementen de wijk weer aanzien.
De projecten vormen een brugfunctie naar stedelijke en landelijke Kunst- en Cultuurinstellingen. Daartoe werkt de stichting ook samen met huidige en oud -bewoners van de wijk en lokale instellingen, met het lokale en Jordaangerelateerde bedrijfsleven zijn goede relaties opgebouwd .

Een schenking (al dan niet jaarlijks) levert de schenker als voordeel op dat een groot deel aftrekbaar is voor de belasting.

Dankzij schenkingen konden bijzondere projecten worden gerealiseerd, zoals: het informatiepaneel bij het Gangenproject in de Willemsstraat (2015), de fototentoonstelling van de fotograaf Hans Gilberg (2016), het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van gangen, etc.
Dankzij schenkingen in natura door het lokale en Jordaangerelateerde bedrijfsleven kunnen  wordt  sinds 2015 – 2 jaarlijks het GangenMenu  gerealiseerd. Herdenkingsbijeenkomsten werden georganiseerd op 4 & 5 mei. Tijdens OpenMonumentendag wordt elk jaar de aandacht gevestigd op de monumentaliteit van het erfgoed in de Jordaan. 

Met het geld van donaties, schenkingen en legaten kunnen wij dus de website onderhouden, tentoonstellingen organiseren, evenementen organiseren, ook langere termijn projecten financieren. Zie de pagina lopende projecten .

Caritastestament
Mocht u willen schenken, legateren of onze stichting in uw testament willen opnemen dan kunt u altijd contact opnemen met de notaris, maar dat is niet persé noodzakelijk. Onze notaris geeft graag advies bij de totstandkoming van een schenkingsovereenkomst, jaarlijks of meerder jaren (5 jaar) of een schenking in de vorm van een Caritastestament. Met een dergelijk testament kan enorm worden bespaard op de successierechten.