Het Gangennaambordenproject

Naamborden bij gangen in de Jordaan

In de Jordaan zijn veel gangen vernoemd naar ambachten die er rond 1614 en daarvóór werden uitgeoefend. De naamborden bij gangen zijn daarom een eerbetoon aan de werklieden die er woonden of werkten en die de vier megaprojecten van de Derde Uitleg realiseerden:

  • de Grachtengordel
  • de Westelijke Eilanden
  • de vestingwerken
  • de Jordaan
Fragment uit de lijst gangen op de kaart Burgerwijk 51 uit 1775. Op verzoek van het Jordaanmuseum omcirkelde Caroline Torenbeek de namen van de gangen die zijn ontleend aan beroepen die er werden uitgeoefend.

De complete lijst werd  in 2016 geëxposeerd in de kelder van de museumwoning.

De naamborden bij gangen in de Willemsstraat en elders in de Jordaan werden geplaatst op initiatief van het Jordaanmuseum. De toezegging tot de plaatsing – om zo ‘naar de geschiedenis van de gangen’ te verwijzen – deed Stadsdeel Centrum in februari 2006 aan de ‘initiatiefgroep Jordaanmuseum’. Juli 2015 legde de stichting Jordaanmuseum een plan tot plaatsing voor aan Janine van Pinxteren. De eerste vijf naamborden werden onthuld tijdens Open Monumentendag, september 2015. Daarna zijn ook elders in de wijk gangen bebord.

Het Klooster, Willemsstraat
Lichtermansgang, Willemsstraat

Sponsors gezocht
U kunt het onderzoek naar het ontstaan van gangen, hun naamgeving en de bewonings-geschiedenis steunen, door één gang te adopteren. Neem dan contact met ons op.